Skip to main content

Subsidie Ontwikkeladvies 45+

fotoshootDe subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ was een groot succes! Meer dan 25.000 45+'ers meldden zich aan. Daarmee is het maximale aantal aanmeldingen overschreden. Het is dan ook niet meer mogelijk om een gesubsidieerd traject aan te vragen. Reguliere ontwikkeltrajecten blijven uiteraard gewoon beschikbaar. 

Tijdelijk: subsidie Ontwikkeladvies 45+   

Denk eens terug aan hoe uw werk er 15 jaar geleden uit zag? Was het toen beter? Of slechter? Eén ding staat vast: Het was in ieder geval anders!

Hoe ziet de toekomst er uit?

In de afgelopen decennia is er veel veranderd op de werkvloer. Banen, werkgevers, werkwijzen, apparatuur: alles is veranderd. En zal blijven veranderen. 10 of 15 jaar vanaf nu zal werk er ook weer heel anders uitzien. De overheid vraagt ons daar eens bij stil te staan en komt daarom met de subsidieregeling: Ontwikkeladvies 45+.

Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkenden vanaf 45 jaar. Doel van de regeling: werkenden stimuleren om de regie over hun loopbaan in eigen hand te nemen en wendbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen we daar niet altijd aan toe. Zeker niet als we leuk werk hebben. We leiden een druk leven en weten soms ook niet precies waar we moeten beginnen.

Adviestraject

Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met de loopbaanadviseur en coach van Adesso. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

 • Kan ik mijn huidige werk wel tot mijn AOW-leeftijd volhouden?
 • Bestaat mijn werk dan nog wel?
 • Wat kan ik nu doen om mijn werk over tien jaar nog steeds te kunnen doen?
 • Wil je misschien wel eens wat anders?
 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke stappen zou ik nu of binnenkort al kunnen nemen?

Het Ontwikkeladvies 45+ biedt werkenden de mogelijkheid om deze vragen samen met een professionele loopbaanadviseur te beantwoorden. Er wordt gekeken naar de arbeidsmarkt fit, de mogelijkheden voor de toekomst en er worden praktische adviezen voor de werktoekomst gegeven.

Het traject wordt afgerond met een plan waarmee je je voor kunt bereiden op de toekomst. Soms is dat nu al op zoek gaan naar een nieuwe baan omdat het werk bij de huidige werkgever komt te vervallen. Veel vaker zal de uitkomst zijn dat het volgen van een opleiding, werken aan de fysieke gezondheid of ergonomische aanpassing van het dagelijks werk een goede stap zijn.

Doelgroep

Het ontwikkeladvies is er voor iedere werkende van 45 jaar en ouder die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Ook zzp-ers kunnen het ontwikkeladvies aanvragen.

Werkgevers

Als werkgever is het van het grootste belang dat uw medewerkers hun werk zo goed mogelijk doen. Fitte werknemers die goed op hun plek zitten en alle kennis en vaardigheden hebben die voor het werk nodig zijn – daar is iedere werkgever bij gebaat. Nu, maar ook in de toekomst. Wijs uw werknemers op de mogelijkheid om het Ontwikkeladvies aan te vragen.

Ook kunt u de leidinggevenden in uw bedrijf laten trainen in het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. De training geeft handvatten hoe u met de vragen van uw medewerkers om kunt gaan. U maakt kennis met gesprekstechnieken en –vaardigheden om 45-plussers te helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan. Neem contact op met Adesso voor meer informatie over de mogelijkheden om deze training te verzorgen.

Investering in de toekomst

Het ontwikkeladvies is tijdelijk gratis aan te vragen. Adesso vraagt een subsidie voor u aan.
De subsidieregeling is tot 10 januari 2020 beschikbaar of tot het moment waarop de subsidiepot leeg is. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van het Ontwikkeladvies!

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 26/02/2019 - 14:12

fotoshootDe subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ was een groot succes! Meer dan 25.000 45+'ers meldden zich aan. Daarmee is het maximale aantal aanmeldingen overschreden. Het is dan ook niet meer mogelijk om een gesubsidieerd traject aan te vragen. Reguliere ontwikkeltrajecten blijven uiteraard gewoon beschikbaar. 

Tijdelijk: subsidie Ontwikkeladvies 45+   

Denk eens terug aan hoe uw werk er 15 jaar geleden uit zag? Was het toen beter? Of slechter? Eén ding staat vast: Het was in ieder geval anders!

Hoe ziet de toekomst er uit?

In de afgelopen decennia is er veel veranderd op de werkvloer. Banen, werkgevers, werkwijzen, apparatuur: alles is veranderd. En zal blijven veranderen. 10 of 15 jaar vanaf nu zal werk er ook weer heel anders uitzien. De overheid vraagt ons daar eens bij stil te staan en komt daarom met de subsidieregeling: Ontwikkeladvies 45+.

Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkenden vanaf 45 jaar. Doel van de regeling: werkenden stimuleren om de regie over hun loopbaan in eigen hand te nemen en wendbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen we daar niet altijd aan toe. Zeker niet als we leuk werk hebben. We leiden een druk leven en weten soms ook niet precies waar we moeten beginnen.

Adviestraject

Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met de loopbaanadviseur en coach van Adesso. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

 • Kan ik mijn huidige werk wel tot mijn AOW-leeftijd volhouden?
 • Bestaat mijn werk dan nog wel?
 • Wat kan ik nu doen om mijn werk over tien jaar nog steeds te kunnen doen?
 • Wil je misschien wel eens wat anders?
 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke stappen zou ik nu of binnenkort al kunnen nemen?

Het Ontwikkeladvies 45+ biedt werkenden de mogelijkheid om deze vragen samen met een professionele loopbaanadviseur te beantwoorden. Er wordt gekeken naar de arbeidsmarkt fit, de mogelijkheden voor de toekomst en er worden praktische adviezen voor de werktoekomst gegeven.

Het traject wordt afgerond met een plan waarmee je je voor kunt bereiden op de toekomst. Soms is dat nu al op zoek gaan naar een nieuwe baan omdat het werk bij de huidige werkgever komt te vervallen. Veel vaker zal de uitkomst zijn dat het volgen van een opleiding, werken aan de fysieke gezondheid of ergonomische aanpassing van het dagelijks werk een goede stap zijn.

Doelgroep

Het ontwikkeladvies is er voor iedere werkende van 45 jaar en ouder die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Ook zzp-ers kunnen het ontwikkeladvies aanvragen.

Werkgevers

Als werkgever is het van het grootste belang dat uw medewerkers hun werk zo goed mogelijk doen. Fitte werknemers die goed op hun plek zitten en alle kennis en vaardigheden hebben die voor het werk nodig zijn – daar is iedere werkgever bij gebaat. Nu, maar ook in de toekomst. Wijs uw werknemers op de mogelijkheid om het Ontwikkeladvies aan te vragen.

Ook kunt u de leidinggevenden in uw bedrijf laten trainen in het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. De training geeft handvatten hoe u met de vragen van uw medewerkers om kunt gaan. U maakt kennis met gesprekstechnieken en –vaardigheden om 45-plussers te helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan. Neem contact op met Adesso voor meer informatie over de mogelijkheden om deze training te verzorgen.

Investering in de toekomst

Het ontwikkeladvies is tijdelijk gratis aan te vragen. Adesso vraagt een subsidie voor u aan.
De subsidieregeling is tot 10 januari 2020 beschikbaar of tot het moment waarop de subsidiepot leeg is. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van het Ontwikkeladvies!

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 26/02/2019 - 14:12